Verhoog benutting laatste drijfmest

Op de meeste bedrijven is al meer dan de helft van de beschikbare dierlijke mest uitgereden. Om de laatste mest goed te benutten, is een goede verdeling belangrijk en kan het toevoegen van water te benutting nog verder verhogen. Lees er meer over op onze blog.

Verhoog benutting laatste drijfmest

De laatste mest benutten, hoe gaat u te werk? Ga na welke percelen dit jaar een hogere opbrengst realiseren dan het gemiddelde op het bedrijf en breng daar de drijfmest naartoe. Breng de mest niet naar de percelen waar veel geweid is: daar is al veel weidemest beschikbaar en wordt drijfmest slecht benut. Zorg dat er in de laatste week van augustus geen grote hoeveelheden uitgereden moeten worden. Verdeel het uitrijden over de maanden juni, juli en (begin) augustus.

Water toevoegen aan drijfmest

Het toevoegen van water aan de drijfmest verlaagt de ammoniakemissie en verhoogt de benutting van de mest. Dit is juist de komende periode belangrijk omdat de temperatuur hoog is – dit levert een hogere ammoniakemissie op. Door de watertoevoeging wordt de mest gemakkelijker door de bodem opgenomen.

Water in de put

Water toevoegen is bij het aanwenden met een sleepslangsysteem gewoon, maar bij andere systemen (nog) niet. Nu de mestopslag niet meer vol is, is er ruimte om water in de opslag te laten lopen. Wanneer er daarna goed wordt gemixt, komt alle mest los van de bodem en de wanden en kan de opslag goed leeggemaakt worden. Het toevoegen van water aan de mest krijgt hiermee meerdere voordelen.


Vermetten | accountants en adviseurs helpt u verder
Heeft u naar vragen over het uitrijden en het benutten van dierlijke mest? Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Onze agrarisch adviseurs hebben jarenlange ervaring in de agrarische sector: zij helpen u graag en beantwoorden al uw vragen. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Bron: Verantwoorde Veehouderij