Sandy Hermens over Vermetten Loonadvies

Ondersteuning en advies bij belangrijke P&O-thema’s

Maak kennis met Vermetten Loonadvies. Manager Sandy Hermens vertelt wat Vermetten Loonadvies voor úw onderneming kan betekenen, zoals het geven van advies over belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden.

Sandy Hermens over Vermetten Loonadvies

Drs. Sandy Hermens RB is manager van Vermetten Loonadvies, één van de specialisaties van Vermetten | accountants en adviseurs. De afdeling is sinds 1 september gevestigd in Made, maar de administrateurs en adviseurs van Vermetten Loonadvies werken voor álle klanten van Vermetten, ongeacht hun vestigingsplaats. De medewerkers geven ondersteuning bij en advies over P&O-gerelateerde vraagstukken. Daarover vertelt Sandy het volgende: “Personeel & Organisatie is een belangrijk thema voor mkb-ondernemers, want iedere ondernemer met personeel heeft ermee te maken. Voor veel ondernemers is het bovendien een ingewikkeld thema, want er komen heel wat wetten en regels om de hoek kijken bij onderwerpen als verloning, arbeidsovereenkomsten, arbeidsconflicten, werknemerssubsidies, sociale zekerheid en ziekteverzuim.”
 

Klankborden met ondernemers

Vermetten Loonadvies bestaat uit twee pijlers, namelijk salarisadministratie en P&O-advies. “Onze administrateurs ondersteunen uw organisatie bij alle praktische zaken rondom salarisadministratie en verloning. Hierin maken wij gebruik van diverse tools om data te verzamelen. De adviseurs richten zich op advisering, bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijke wijzigingen, loonbelasting, ziekteverzuim en algemene personeelsvraagstukken. Ondernemers hebben het vaak te druk met hun kernactiviteiten óf ze hebben geringe kennis van P&O. Zij hebben behoefte aan een professionele partij die hen advies geeft over belangrijke wetswijzigingen en die met hen klankbordt over strategische personeelsvraagstukken of ingewikkelde dossiers. Wij ondersteunen ondernemers waar mogelijk.”
 

Advies bij belangrijke wetswijzigingen 

Advisering is altijd een maatwerktraject, want voor iedere branche en ieder bedrijf gelden andere specifieke regels. Wanneer er zich een nieuwe wet of wetswijziging aandient, dan moeten werkgevers hier binnen afzienbare tijd aan voldoen. Sandy: “Wij gaan hierin graag proactief te werk en maken het de klant zo gemakkelijk mogelijk. Wij informeren onze klanten over de wijzigingen die op stapel staan en wijzen hen erop dat een en ander voor een bepaalde datum op orde moet zijn. Geregeld organiseren wij lezingen over actuele thema’s of wetswijzigingen. Deze lezingen doen we onder het motto ‘Vermetten nodigt uit’ en zijn erop gericht om de mkb’ers te informeren over interessante onderwerpen.”
 

Invoering Wet arbeidsmarkt in balans

Een actueel P&O-thema is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). “De WAB is een reparatiewet op de Wet werk en zekerheid uit 2015. Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels rondom arbeidscontracten en ontslag. Deze regels moeten zorgen voor een betere balans op de arbeidsmarkt en het verkleinen van de kloof tussen vaste en flexibele contracten. De gevolgen van de WAB hebben een grote invloed op bedrijven waar veel wordt gewerkt met flexibele krachten. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de horeca, logistiek, productie en seizoenswerk. Kenmerkend voor Vermetten is dat wij er continu naar streven om zo efficiënt mogelijk maatwerk te leveren voor een ondernemer, zodat hij onze toegevoegde voor zijn bedrijf ervaart”, zo vertelt Sandy.
 

Contact met Vermetten Loonadvies 

“Klanten van Vermetten | accountants en adviseurs hebben de afgelopen maanden al verscheidene keren informatie ontvangen over de WAB. Zo hebben wij afgelopen oktober ook nog twee lezingen gehouden over de WAB. Deze lezingen werden drukbezocht, want we hebben in totaal zo’n 170 klanten ontvangen.”
Heeft u ondersteuning nodig bij de invoering van de WAB of heeft een ander probleem op het gebied van personeelszaken waar u onze expertise bij kunt gebruiken? Aarzel niet en neem vandaag nog contact op met de administrateurs en adviseurs van Vermetten Loonadvies. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer +31 (0)88 – 837 01 00. Onze medewerkers kunnen u ook adviseren over andere P&O-thema’s, dus neem nu contact op.