“Ondernemerskracht wordt getest”

John Vermetten aan het woord

Regelmatig werpt John Vermetten RA, algemeen directeur van Vermetten | accountants en adviseurs, zijn blik op een actueel onderwerp of een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. In dit artikel gaat John in op de coronacrisis en de kansen die de crisis biedt. Niet alleen voor ondernemers, maar voor ons allen. Lees er hier meer over. 

“Ondernemerskracht wordt getest”

John: “Het coronavirus waart rond door onze wereld. Naast de directe gevolgen op onze gezondheid, is ook de economische impact van het virus groot. Voor sommige bedrijven is de impact zelfs desastreus: zij moeten stoppen met hun bedrijf of moeten hun businessmodel drastisch aanpassen. Het is een surrealistische tijd die velen van ons nog nooit hebben meegemaakt. Een tijd met nieuwe bedreigingen en vraagstukken. Want welke ondernemer had tot voor kort in de SWOT-analyse van zijn onderneming een pandemie als externe bedreiging opgenomen?
 

Heroriëntatie en kansen zien

Ondanks de bedreigingen en vraagstukken, biedt de coronacrisis ons tal van kansen. Mogelijkheden die we normaalgesproken niet onderzochten, omdat de directe noodzaak hiertoe ontbrak. Het was ‘business as usual’ en we namen de tijd niet om stil te staan en te reflecteren. In deze tijden van crisis worden we echter gedwongen om na te denken over de essentiële zaken in het leven, want triviale zaken zijn naar de achtergrond verdwenen. Dat geldt niet alleen voor ons persoonlijke leven, maar ook voor ons zakelijk leven. 
 

Waardevolle crisis

Ondernemers worden momenteel gedwongen om na te denken over de functie die hun onderneming vervult. Zij stellen zichzelf vragen als ‘Wat is mijn missie?’, ‘Wat zijn mijn essentiële waarden?’ en ‘Speelt mijn onderneming een duurzame rol waar ook toekomstige generaties baat bij hebben?’. Laat deze coronacrisis een zelfreinigende en daarmee waardevolle crisis worden. Elke grote ontwikkeling en vooruitgang in de menselijke geschiedenis werd voorafgegaan door een crisis. Dát is toch een hoopgevende en geruststellende gedachte. 
 

Innovatieve en ondernemende oerkracht tonen

Wat de coronacrisis ons ook lijkt te vertellen, is dat ongecontroleerde volumegroei zijn keerzijde heeft. Duurzame, kwalitatieve groei gaat nooit ten koste van iets of iemand. Pas je businessmodel aan en richt je op duurzame en kwalitatieve groei. Ondernemers zijn als geen ander gewend om kansen te zien, zich aan te passen én te innoveren. Nog sterker: de wereld heeft nu meer dan ooit behoefte aan duurzaam en ondernemend vermogen. Laten we samen onze innovatieve en ondernemende oerkracht tonen, zodat er door volgende generaties met bewondering wordt gesproken over onze ‘sociale duurzaamheidsrevolutie’. Deze wordt dan in één adem genoemd met belangrijke historische stromingen en ontwikkelingen als de Verlichting, industriële revolutie, emancipatie, digitale revolutie en het gelijkheidsbeginsel.
 

Gebruik tegenwind om vooruit te komen

Kortom, in deze coronatijd worden we allen op de proef gesteld. En bij ondernemers wordt de ondernemerskracht getest. Bedenk dat je ook bij tegenwind goed kan zeilen, mits je je zeilen – en wellicht ook je koers – wat bijstelt en goed laveert. Momenteel is het scherp aan de wind zeilen, maar zeilen zonder wind is helemaal niets aan. Laten we de coronacrisis gebruiken om vooruit te komen!” 
 

Plan een persoonlijk adviesgesprek

Heeft u behoefte aan ondersteuning in deze crisistijd? Vermetten | accountants en adviseurs helpt u met deskundig, daadkrachtig en doeltreffend advies. Deskundig en zonder gedoe. Onze adviseurs en accountants staan uw onderneming bij en helpen u uw zeilen (en uw koers) bij te stellen, zodat u deze storm trotseert. Neem contact met ons op en plan een persoonlijk adviesgesprek met ons in!