Lage-inkomensvoordeel (LIV) / Loonkostenvoordeel (LKV)

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgever geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.
 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) / Loonkostenvoordeel (LKV)

De Wtl bestaat uit drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers:

1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgever die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Dit betekent concreet een gemiddeld uurloon van minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29 (2018). 

2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongere werknemers (van 18 tot en met 21 jaar) in dienst nemen en houden. Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd voor de verhoging van het minimum jeugdloon.

3. Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen.

 

Traject vaststelling en uitbetaling

Het traject van vaststelling en uitbetaling verloopt als volgt:

Voorlopige berekening

Het UWV stelt aan de hand van de ingediende aangiften loonheffingen over het kalenderjaar 2018 vast of een werkgever recht heeft op bovenstaande tegemoetkomingen en berekent de hoogte hiervan. U ontvangt vóór 15 maart 2019 een voorlopige beschikking met een voorlopige berekening.
 
Wij adviseren u de voorlopige beschikkingen goed te controleren. Mogelijk staan er werknemers niet op waarvoor u mogelijk wel recht op LIV en/of LKV heeft. Het kan ook zijn dat u niet eens bent met de hoogte van het toegekende voordeel.
 
Bent u het niet eens met deze voorlopige beschikking, dan kunt u eventuele correcties tot en met uiterlijk 1 mei 2019 insturen door middel van een correctiebericht. Indien u geen beschikking heeft ontvangen en denkt wel voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, neem dan contact op met het UWV.
 

Definitieve beschikking

De Belastingdienst krijgt de definitieve gegevens van het UWV en maakt hiervoor een beschikking op. Deze beschikking wordt vóór 1 augustus 2019 naar de werkgever verstuurd.
 

Uitbetaling

De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen 6 weken na de datum op de definitieve beschikking. Dit is uiterlijk 12 september 2019.


Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp of uw berekening laten controleren, stuur dan uw voorlopige beschikking naar uw contactpersoon bij Vermetten Loonadvies of naar lonen@vermetten.nl