HR Advies.

Naast een online salarisverwerking biedt onze software ook vele HR-functionaliteiten zoals verlofregistratie, ziekteverzuimregistratie en de module opleidingen en beoordelingen. Deze modules kunnen als basis dienen om uw personeelsbeleid vorm te geven.

Presteer beter

Uw medewerkers bepalen mede uw bedrijfssucces. Alles valt of staat met de kwaliteiten, vakkundigheid en juiste competenties van uw medewerkers. Het (beter) benutten van de kwaliteiten en mogelijkheden van uw medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.

Een overzicht van ons aanbod:

 • Strategisch HR-beleid, personeelsplanning en Werving & Selectie
 • Opstellen van een functiehuis, arbeidsvoorwaarden en/of personeelshandboek
 • Begeleiding bij veranderingstrajecten
 • Opzetten van functionerings- en beoordelingssysteem
 • Coaching van leidinggevenden en/of medewerkers
 • Arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid)
 • Loongerelateerde fiscaliteit en sociale zekerheid
 • Ontslagaanvragen
 • Begeleiding bij verzuimmanagement en ARBO
 • Ondersteuning bij opleiding en ontwikkeling
 • Beloningsbeleid


HR quickscan

Door middel van een HR quickscan kunt u op een snelle manier een beeld krijgen van de kwaliteit van het personeelsbeleid binnen uw organisatie. De HR quickscan geeft zowel inzicht in de punten van het personeelsbeleid die op orde zijn, alsmede in de punten van het personeelsbeleid waar kansen voor verbetering liggen. De uitkomst van de scan wordt schriftelijk gerapporteerd. De rapportage omvat naast de bevindingen uit de scan tevens concrete aanbevelingen en adviezen op maat.

Contactpersoon